Merkezimizin Dermatoloji Bölümü, tüm deri hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetlerin verildiği bölümümüzdür. Dermatoloji Bilimi deri, saç, tırnak, ağız mukozası ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Derinin bakteri, virus ve mantarlarla oluşan enfeksiyonları

 • Bening ve malign epitaliyal tümörler
 • Paraziter deri hastalıkları
 • Malign melanoma
 • İlaç döküntüleri
 • Deride pigment bozuklukları ile seyreden hastalıklar
 • Kellik ve saç dökülmesi
 • Aşırı terleme (hyperhidrozis)
 • Kimyasal ve fiziksel nedenlere bağlı oluşan deri hastalıkları
 • Melanin pigment bozukluğu
 • Akne ve diğer yağ bezi hastalıkları
 • Dolaşım bozuklukları
 • Dermatit ve ekzemalar
 • Çocuklarda dermatozlar
 • Cinsel yolla geçen hastalıklar
 • Erythemli ve erythemli skuamlı deri hastalıkları

Dermatoloji birimimizde en sık kullanılan tanı metodları şunlardır:

 • Dermatoskopik muayene
 • Wood lambası ile muayene
 • Deri ve mukoza yaymaları
 • Deri yama testi (Allerji testleri)
 • Paterji testi
 • İnsizyonel deri biyopsisi ve punch biyopsi

Dermatoloji birimimizde en sık kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Elektrokoterizasyon
 • Eksizyon
 • Yara ve yanık topikal tedavisi
 • İntralezyonel injeksiyon
 • Krioterapi (Siğil, nasır, et benleri, tırnak batması gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan soğuk gaz-dondurma tedavisi)