İdrar-Gaita

 • İdrar tetkiki (strip ile, otomatik)
 • İdrar mikroskopisi
 • Gebelik testi
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Gaitada amip-giardia aranması
 • Direkt parazit incelemesi
 • Mikroalbumin (24 h idrar)
 • Bence-Jones proteini (idrarda)
 • Dışkıda HHB (monoklanal)

Hepatit Marker

 • Hbs Ag (card test,kantitatif test)
 • Anti Hbs
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc IgG
 • Hbe Ag
 • Anti HAV IgM
 • Anti HAV IgG
 • HCV (card test,kantitatif test)
 • Anti HCV (kantitatif test)
 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Retikulosit Sayımı
 • Periferik Yayma
 • Kanama Zamanı
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protrombin Zamanı
 • APTT
 • Hemoglobin Elektrofoerzi Hlpc
 • Fibrinojen
 • D-dimer (kantitatif)
 • İndirekt Coombs testi
 • Kan Grubu (ABO+Rh)


İmmuno-Seroloji

 • ASO
 • CRP
 • Mikro CRP (Tam Kan)
 • RF (Nefolometrik)
 • Ig A (Turbidimetrik)
 • Ig G (Turbidimetrik)
 • Ig M (Turbidimetrik)
 • Total IgE
 • C3c (Turbidimetrik)
 • C4 (turbidimetrik)
 • Protein C
 • HLA B27
 • ANA
 • AMA
 • ASMA
 • Anti ds DNA
 • Antifosfolipid Antikor
 • Helicobacter Pylori IgG (elisa)
 • Kist Hidatik
 • Borrelia Burgdorferi (IgG-IgM)
 • Salmonella Tüp Agl.
 • VDRL-RPR
 • Tokoplazma IgG
 • Tokoplazma IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
 • HIV
 • Anti HIV (Kantitatif Test)


Mikrobiyoloji

 • Chlamydia Kültürü
 • Gardneralla Vaginalis Kültürü
 • Gonokok Kültürü
 • Mikroplasma Kültürü
 • Trichomonas Kültürü
 • Üreaplasma Kültürü
 • Helicobacter Pylori Kültürü
 • C14 Üre Nefes Testi
 • Legionella Antijeni (idrarda)
 • İnfluenza Virus Antijeni
 • Boyasız Direkt Mikroskopi
 • Boyalı Mikroskopik İnceleme
 • ARB
 • Boğaz Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • Burun Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Mayi Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Göz Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Mikobakteri Kültürü
 • Mantar Aranması ve Kültür
 • Bakteri Tanımlanması
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Anaerob Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Semen Kültürü
 • Spermiyogram