Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde hastaların muayene ve takipleri yapılmaktadır. Ayaktan tedavi bölümümüzde astım ve kronik bronşit kriz tedavileri yürütülmektedir.

 • Solunum Testi
 • Solunum Alerji Testi
 • Kanser Tarama Testleri

Tüm bu tedavi süreçleri ve periyodik kontrollerde hedefimiz hastalarımızın sağlıklı bir yaşama erişmeleridir.

Göğüs Hastalıkları Servisi
Hangi durumlarda Göğüs Hastalıkları Uzmanına gitmeli?

 • Öksürük
 • Balgam çıkarma
 • Balgamda kan görülmesi
 • Hırıltılı solunum
 • Nefes alırken ıslık sesi gibi seslerin çıkması
 • Göğüsün sıkışması
 • Göğüs yan ağrısı
 • Nefes darlığı (alınan nefesin yetmemesi, bir iş yaparken kısa sürede nefes nefese kalma)
 • Morarma
 • Aşırı horlama ve uykuda nefesin durması
 • Göğüs ağrısı (ani başlayan, nefes alınca batan)

Göğüs Hastalıkları Servisinde Hangi hastalıklara bakılır?

 • Astım
 • Kronik Bronşit
 • Amfizem
 • Bronşektazi
 • Akciğer kanseri
 • Akciğer embolisi
 • Pnömoni (zatüre)
 • Mezotelyoma
 • Akciğer zarları arasında sıvı toplanması (plörezi)
 • Akciğer zarları arasında hava toplanması (pnömotoraks)
 • Sarkoidozis
 • Tüberküloz (verem)
 • Uykuda solunum durması (uyku apnesi)
 • Mesleğe bağlı akciğer hastalıkları